Vergoeding

Jaarlijks heb je recht op 3 uur (± 180-210 euro) vergoeding dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Dit gaat wél ten laste van jouw wettelijk verplichte eigen risico wanneer je ouder bent dan 18 jaar. Verschillende aanvullende verzekeringen vergoeden nog extra tijd voor dieetadvisering, dit gaat niet ten laste van het eigen risico. De kosten die vergoed worden zullen rechtstreeks gedeclareerd worden bij jouw zorgverzekeraar.

Sanne Kramp heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Als diëtist ben ik geschoold voor de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Dit betekent dat je zonder verwijsbrief een afspraak kunt maken.

Via deze link zie je welke zorgverzekeraars dieetadvisering in de aanvullende verzekering hebben opgenomen.

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met diabetes mellitus type II, een verhoogd cardio vasculair risicomanagement (bijv. een hoog cholesterol of een hoge bloeddruk)en/of COPD wordt er jaarlijks 3 tot maximaal 5 uur vergoedt binnen de ketenzorg Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Dit gaat niet ten laste van jouw eigen risico. Er is een (digitale) verwijsbrief noodzakelijk via jouw huisarts wanneer je onder de ketenzorg valt.

Tarieven 2021

Uurtarief diëtist (zonder vergoeding) € 75,-
Begeleidingsconsult 30 min ( regulier) -/ 45 min ( intensief)  € 37,50- / € 56,25
Uitwerken individueel voedings-en dieetvoorschrift € 18,75 per kwartier
Telefonisch-/ e-mailconsult € 18,75 per kwartier
Toeslag huisbezoek € 18,75
Emotie eten de baas pakket individueel 3 maanden € 425,-
Emotie eten de baas groepsprogramma 6 maanden € 425,-

Bij verhindering vragen wij je de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen telefonisch/ per mail. Anders wordt de afspraak in rekening gebracht.

Het uitschrijven van een individueel voedings- en dieetvoorschrift, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.

‘Op weg naar een gezonde relatie met eten & jezelf’