Vergoeding

Jaarlijks heb je recht op 3 uur (± 200-220 euro) vergoeding dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Dit gaat wél ten laste van jouw wettelijk verplichte eigen risico wanneer je ouder bent dan 18 jaar. Verschillende aanvullende verzekeringen vergoeden nog extra tijd voor dieetadvisering, dit gaat niet ten laste van het eigen risico. De kosten die vergoed worden zullen rechtstreeks gedeclareerd worden bij jouw zorgverzekeraar.

Sanne Kramp heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars, behalve met ASR en SZVK. Als diëtist ben ik geschoold voor de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Dit betekent dat je zonder verwijsbrief een afspraak kunt maken.

Wij hebben géén contracten met de Groninger Huisartsen Coöperatie wat betreft de ketenzorg voor chronisch zieken.

Via deze link zie je welke zorgverzekeraars dieetadvisering in de aanvullende verzekering hebben opgenomen.

Tarieven 2024

Uurtarief intake en-/of coachsessies € 90-
Coachsessies 30 min ( regulier) -/ 45 min ( intensief)  € 45 / € 67,50
Telefonisch-/ e-mailconsult € 22,50 per kwartier
Coachtraject zorgprofessionals – pakket 5 sessies incl. €50 korting: € 400,-
Emotie eten de baas -/ ACT en gezond gedrag – pakket individueel 3 maanden € 495,-
Emotie eten de baas groepsprogramma 5-6 maanden € 495,-

‘Op weg naar een gezonde relatie met jezelf’