Vanwege de maatregelen van de overheid omtrent het Coronavirus ( COVID-19) is het verplicht om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en in de wachtkamer. In de praktijk wordt rekening gehouden met de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel.  Voorafgaand aan een consult wordt er altijd een screeningsvragenlijst COVID-19 afgenomen en de praktijk biedt zowel face to face consulten als videoconsulten aan.

‘Op weg naar een gezonde relatie met eten & jezelf’